Víkendovka v Milíně – Agentská záchranná mise

Tento víkend proběhla v milínské základní škole víkendová akce s krycím jménem Agentská záchranná mise Milín. Zúčastnily se jí děti z našeho 1. oddílu Slivice a přivítali jsme kamarády z 6. oddílu Příbram. Celým víkendem se nesl motiv agentské mise, kdy děti musely zabránit výbuchu bomby, kterou nepřátelé umístili v suterénu milínské základní školy.

V pátek večer jsme se setkali před základní školou v Milíně, abychom začali naší víkendovou akci. Na programu nechyběly seznamovací hry mezi oddíly a večeře. Následoval velký soutěžní kvíz, kde si děti vyzkoušely nejen svoje skautské dovednosti. V kvízu jsme se dostli i na otázky z dnešního světa youtuberů. Před spaním konečně následovalo video, které děti uvedlo do celého příběhu.

V sobotu dopoledne jsme si povídali o aktuálním dění na Ukrajině, které jsme zakončili výrobou ukrajinských stuh. Následovala svačina a děti se vypravily na misi po okolí, aby získaly indície k zneškodnění bomby, která se nacházela pod milínskou základní školou.


Cesta je zavedla z Milína, přes Lešetice až na Vojnu, kde jsme si společně upekli špekáčky. Během cesty plnily různé agentské úkoly a luštily šifry. Na základnu se potom dostaly kolem odpoledních hodin.

Večer už čekalo na děti samotné zneškodnění bomby, se kterým si nakone děti poradily. Celý sobotní program jsme zakončily malou oslavou a promítáním vybraného filmu.

V neděli se část dětí vypravila do kostela a zbytek se účastnil programu ve škole. Vše jsme uklidili a 6. oddíl se vydal na nádraží v Milíně, odkud se vlakem dopravil do Příbrami. My jsme samotnou víkendovku zakončili přímo v Milíně.

Už se těšíme na další akci a pokračující spolupráci s 6. oddílem z Příbrami.