1. Oddíl Slivice

Základní informace

V současné chvíli době se staráme o tyto výchovné kategorie

Světlušky: dívky 6-10 let, scházejí se od 17:30

Vlčata: chlapci 6-10 let, scházejí se od 17:30

Skauti: chlapci 10-15 let, scházejí se od 17:30

Skautky: dívky 10-15 let, scházejí se od 17:30

Roveři a rangers: muži i ženy, 15 let a více, scházejí se náhodně

Schůzky probíhají každý pátek od 17:30 v ZŠ Milín (nová škola).

Momentálně máme vyhlášen stop-stav u kategorie vlčat (kluci 6 - 10 let). Je proto možné, že děti v tomto věku budeme

muset napsat na čekací listinu. (Pokud chcete přihlásit dítě v této věkové kategorii, zkuste kontaktovat 3. oddíl Milín.)

Kontakty