Betlémské světlo 2019

V předvečer Štědrého dne jsme ve spolupráci s obcí Milín pořádali předávání Betlémského světla.
Na programu byl živý betlém, koledy v podání Jirky Trnky a nechybělo ani malé občerstvení.

Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou, symbol míru a přátelství, který k nám letos dorazí již potřicáté. Skautští kurýři ho každoročně rozváží a roznáší po celém Česku – Betlémské světlo je předvánoční služba skautů společnosti.

Zajímavosti

  • Heslo skautů pro letošek zní „Odvážně vytvářet mír“ . Betlémské světlo v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.
  • Letošním Dítětem světla je jedenáctiletá dobrovolnice Červeného kříže z Horního Rakouska, Victoria Kampenhuber. 27. listopadu se vydá do Betléma, kde si v jeskyni narození Krista převezme Betlémské světlo.
  • Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do mnoha zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem.