Jak chránit životní prostředí? To jsme se dozvěděli na víkendovce v Krabčicích

První říjnový víkend jsme se zúčastnili Klimavíkendovky v Krabčicích, kterou si pro nás připravili lektoři ze Skautského institutu. Víkendovka byla zaměřena na environmentální témata jako změna klimatu, krajinné prvky, sucho nebo udržitelné hospodaření v zemědělství. Útočiště nám nabídla rodinná farma Krabčice, kde jsme spali a účastnili se programu.

 

Na farmu v Krabčicích jsme dorazili až v pozdních večerních hodinách kvůli zpožděným vlakům. Když jsme se  tedy přivítali s lektory a místním farmářem, nezbylo nám nic jiného, než se uložit ke spánku, abychom se vyspali na sobotní nabitý program.

V sobotu ráno jsme začali rozcvičkou, posilnili se koláči a buchtami z místní pekárny a začala nám běhací hra věnována koloběhu vody. Následovala procházka do okolní přírody, při které nám lektoři ze Skautského institutu prakticky ukázali, jak fungují krajinné prvky (např. remízky, vodní plochy a další). Po obědě následovala přednáška o včelách, při které se všichni zúčastnění dozvěděli vše o včelařství a životě včel. Dále proběhla brigáda, kdy jsme pomohli vyčistit remízek od černé skládky. Velkým úspěchem mělo také opékání špekáčků po náročné práci.

DSC0609
_DSC0706
_DSC0760
_DSC0855
_DSC0953
_DSC1019
_DSC1034 (1)
_DSC1054
_DSC1065
_DSC1299
previous arrow
next arrow
DSC0609
_DSC0706
_DSC0760
_DSC0855
_DSC0953
_DSC1019
_DSC1034 (1)
_DSC1054
_DSC1065
_DSC1299
previous arrow
next arrow

 

Večer přišlo na program promítání a diskuze o krajině v České republice, při které jsme načerpali mnoho nových znalostí. V neděli dopoledne nás zase pro zeměnu čekal program věnovaný diskuzi o stavbě vodní přehrady v oblasti CHKO, při kterém děti zastávaly různé role ve veřejném životě (starosta, ochránci krajiny apod.). Zároveň na pořadu dne nechyběla tisková konference s rodinou, která farmu vlastní. Otázky byly různorodé. Deník Blesk se například ptal na rodinný život nebo novinář MF Dnes na otázky, které vypadaly jak z pera Agrofertu.

Po obědě se celá skupina vydala na cestu zpět do Příbrami. Děkujeme Skautskému institutu za realizaci víkendovky a rodinně Beranových za pohostinnost a vřelé přijetí.