Rok 2022 v 1. skautském oddílu Slivice

V uplynulém roce se 1. skautský oddíl Slivice věnoval své obvyklé činnosti, kterou jsou skautské schůzky a výpravy, doplněné pomyslnou třešničkou na dortu ve formě letního tábora v blízkosti Luhů u Dolních Hbit, letos se symbolickým rámcem Harryho Pottera. Celý oddíl se také musel znovu stěhovat do staronových prostor v ZŠ Milín, protože začala ruská agrese na Ukrajině, a prostory své klubovny ve staré milínské škole tedy nabídnul uprchlíkům z Ukrajiny.

 

Skautky a skauti začali tento rok společným přespáním v klubovně, které bylo spojeno s tříkrálovou sbírkou pro Charitu ČR. Na začátku března se uskutečnila společná víkendovka s 6. oddílem z Příbrami, která se konala právě v základní škole Milín. Na víkendovce si děti vyzkoušely několik skautských dovedností jako šifry, práci s mapou nebo své znalosti přírody.

V dubnu se mladší členové oddílu vydali na okresní kolo Závodů vlčat a světlušek na Dobříši. Celkem zde soutěžily dvě slivické družiny, jedna v dívčí kategorii a druhá v chlapecké. Dívčí družina se umístila na pátém místě a chlapecká na bramborovém čtvrtém. Na konci dubna se oddíl zúčastnil organizace tradičních Čarodějnic na slivické faře. V červnu se pak starší skauti vydali na víkendový pochod do brdských lesů v okolí Jinců.

Každoroční oddílový tábor se uskutečnil v prvních dvou červencových týdnech. Skautský tábor je vyvrcholením celoroční činnosti a na jeho chodu se děti (samozřejmě přiměřeně svému věku) podílí. Pomáhají například se stavbou tábora nebo přípravou jídla, v čemž se mladí skauti a skautky velmi zlepšili. Letos měly děti příležitost poznat okolí Luhů, naučit se ošetřit drobná poranění nebo například čelit strachu ze tmy. Téma tábora, který se odehrával v kouzelném světě Harryho Pottera, děti úspěšně završily poražením zlých černokněžníků a slavnostním táborovým ohněm.

 

Na začátku října se celý oddíl vydal na rodinnou farmu Beranových v Krabčicích u Roudnice nad Labem, kde si pro děti připravili program instruktoři ze Skautského institutu. Environmentálně zaměřené aktivity spočívaly ve vzdělávacích hrách, aktivitách nebo úklidu černé skládky nedaleko Budyně nad Ohří. Na konci října se děti už po několikáté zúčastnily lanového parku na Svaté Hoře u Příbrami, kde otestovaly svou schopnost spolupracovat i udržet rovnováhu.

Celý rok 1. skautského oddílu byl zakončen víkendovou akcí v Lučním mlýně u Úštěku v Ústeckém kraji. Nechyběla zde tradiční vánoční večeře ani rozdávání dárků, a to nejen sobě navzájem, ale i lidem z rozvojových regionů, v podobě vybrání skutečného dárku na stránkách charitativní organizace Člověk v tísni. Na závěr prosince si skauti společně s 6. a 14. oddílem zabruslili na zimním stadionu v Příbrami a v předvečer Štědrého dne se podíleli na organizaci betlémského světla u milínské knihovny.