JARNÍ VÍKENDOVKA V PRAZE

Koncem dubna 2023 jsme se s oddílem vypravili strávit víkend v Praze. Bohužel se nám tentokrát sešlo jenom jedenáct dětí, i tak jsme si ale společný čas užili. Velkým plusem se ukázalo být umístění klubovny, ve které jsme bydleli – stojí totiž hned u dětského hřiště. Po ubytování a večeři jsme zahájili víkendovku programem „ideální kamarád“, při kterém se děti zamýšlely nad vlastnostmi dobrého a špatného kamaráda, jakým oni sami jsou a konečně které z těch vlastností vidí a oceňují u svých kamarádů na skautu. 

Sobotu jsme zahájili šnečí rozcvičkou, po snídani pak programem “přílet vlaštovek” – děti si v týmech vyráběly různé druhy vlaštovek, se kterými se potom předháněly na dráze. Oblíbený typ závodu bylo házení nedominantní rukou. Po svačině jsme pod vedením Majdy vyráběli deskovku šitou na míru našeho oddílu, s mapkou podle našeho minulého tábořiště. Program zaujal hlavně skauty a skautky, vlčata a světlušky jsme po hodince vypustili řádit na hřiště.

Odpoledne jsme zařadili aktivitu “osady a jezera”, kdy děti ve tříčlenných skupinách zakreslovaly mapu hrací plochy, tvořené lany, a snažili se podle ní po odstranění lan dostat k jim určeným osadám jako první. Navzdory silné vichřici nám (až na pár papírků) nikdo neuletěl a všichni zdárně našli své osady. Když se vyčasilo, vyrazili jsme na blízký kopec splnit úkolovku na čas – děti si samostatně procházely skautskou nebo vlčáckou sérii stanovišť, která ověřovala jejich znalosti v různých oblastech; skautský slib a historie, dopravní značky, zdravověda, rostliny… Po večeři jsme vyrazili na draka a tak si připomněli svátek svatého Jiří, patrona skautů, který jsme slavili ten týden, a jeho skutky. Před spaním jsme si promítli film, hlasování vyhrál český animovaný snímek Myši patří do nebe

V neděli ráno se část dětí vydala do kostela na mši, se zbytkem jsme měli program na téma skautské hodnoty, při kterém měli skauti možnost poznat okolí klubovny. Děti se prostřednictvím příběhů seznámily se skautskými principy a diskutovaly o tom, jak je hlavní postava příběhů porušovala (a jak by to mohla napravit). Závěrečná aktivita víkendovky cílila na schopnost dětí spolupracovat. Ve dvou skupinách závodily, kdo se první zvládne seřadit podle určitého kritéria (např. věku) a vytvořit obrazec z lana s různými omezeními (zavázané oči nebo žádné mluvení). Pak už nás čekal jenom úklid, poslední půlhodinka na hřišti a cesta domů.