Tříkrálová sbírka 2019

V neděli 6.1. se členové našeho roverského kmene zúčastnili tradiční Tříkrálové sbírky, kterou pořáda každý rok Charita ČR. Tato sbírka probíha ve všech městech, kde dobrovolníci vybírají peníze od dárců na dobročinné účely přestrojení za tři krále. Naši roveři tuto sbírku uskutečnili v Milíně.

Uložit odkaz do záložek.